Vi hjælper dig hvad enten du skal bygge nyt, bygge om eller bygge til. Vi vil gerne støtte dig fra idé til færdigt byggeri eller i de dele af processen, som du har behov for.

0. opstartsmøde

På første møde er der mulighed for at begge kan vurdere, om der er en god dialog og forståelse for det forestående projekt.Vi gennemgår Jeres overordnede ønsker og behov samt Jeres forventninger til økonomi og tidsplan. Er projektet realistisk i forhold til forventninger og hvordan sammensætter vi det bedste forløb for jer.

1. registering og afgrænsning

Her afgræses projektet og vi sammensætter det bedste forløb for jer. VI registere både eksisterende forhold ved en besigtigelse og evt. opmålig og ved at indsamle diveres dokumente. Det kan være nødvendigt med en landopmålig i denne fase.Vi holder evt. et nyt møde hvor vi snakker projektet igenenm udfra overstående. Opstart samt regestering og afgræsning er ofte et samlet møde.

2. ideoplæg

På baggrund af besigtigelsen af de eksisterende forhold og den forgående dialog, udarbejdes der et idéoplæg. På baggrund af den forgående registrering tegner vi en overordnet hoveddisponering af ruminddeling og placering på grunden under hensyntagen til gældende reglementer, lokal- og kommuneplaner. Der er her projektets hovedgreb kommer på plads, hvorfra vi kan arbejde os frem til det endelige projekt.

Der udarbejdes der en mappe i A3 format, der afspejler, hvad vi på mødet har drøftet i forhold til stemninger vi gerne vil ramme og hvilket visuelt udtryk der sigtes imod.

Ideoplægget er skitser til dialog. Vi drøfter forskellige muligheder og sporer os ind på materialesammensætninger og om der er særlige ønsker i forhold til detaljer som der skal tages højde for.

3. skitseprojekt

Skitseprojektet er en viderebearbejdning af ideoplægget, hvori Jeres bemærkninger er indarbejdet. Mappen videre udvikles og består af rumlige tegninger og perspektiver, samt målefaste tegninger. Projektet er suppleret med referencefotos. Der udarbejdes en overordnet materiale oversigt og udvendige og indvendige
forhold, belysning diskuteres og vi sporer os ind på bygningsdele.

Materialet vil medvirke til, at der evt. kan indhentes et prisoverslag fra en hovedentreprenør. 

4. myndighedsprojekt

Nu udarbejdes myndighedstegninger til godkendelse fra den pågældende kommune. I visse tilfælde, blive der stillet krav fra kommunen om yderligere dokumentation i form af f.eks. statiske beregninger, støjberegninger, landindspektør opmåling mv. Disse ydelser er ikke en del af arkitektprojektet, derfor skal der allerede i denne fase skal ofte tilknyttes øvrige rådgivere som landopmåler og ingeniør.

5. projektering og udbud/TILBUD

Projektet viderebearbejdes, gennem en grundig teknisk projektering, herefter til et tegningsmateriale, som kan bruges til at indhente præcise tilbud ved eksempelvis en hovedentreprenør.

Der udarbejds en materiale oversigt, en belysningsplan og beskrivleser eller tegninger af detaljer i hvert rum. Materialet suppleres af nødvendige rumtegninger af rum med fast inventar samt special designet inventar.

Der udarbejdes en bygningsdelsbeskrivelse, samt udbuds vilkår og tilbudsliste.

6. udførelse

Vi deltagelser i kontraktforhandlinger, tilsyn på byggepladsen, byggemøder og diverse koordinering i byggeperioden. Omfanget af denne fase afhænger af udbudsform, valg af entreprenør
samt kompleksitet af projektet. Det er oftes en god investering, at tilkøbe en større eller mindre arkitektydelse til opfølgning og tilsyn i udførelsesfasen.

7. færdigmelding

Hvis projektet har krævet en byggetilladelse skal projektet færdigmeldes ved myndighederne når det er afsluttet. Vi varetager gerne processen og koordinere med entreprenøren og/eller håndværkerne og jer for at indsamle og indsende materialet.